ติดต่อเรา

บริษัท เค แคสติ้ง แอน โซลูชั่น

255 หมู่ 4 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประเทศไทย 088-2622296

kcasting_solutong@yahoo.com

phinyo@kcasting.co.th, sale@kcasting.co.th