เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นส่วนอลูมิเนียมจากกระบวนการไดแคสติ้ง